Reklamacije i prigovori

Reklamacije i prigovori

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka I to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu: eTRGOVAC j.d.o.o. Andrije Hebranga 19, 43000 Bjelovar ili elektroničkom poštom na info@etrgovac.hr u kojoj ćete navesti svoje ime I prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

 

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršiti ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući I troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca biti će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

POVRAT ROBE
Robu vratite ili je predajte nama na adresi eTRGOVAC j.d.o.o. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 18, 43000 Bjelovar bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 

TROŠKOVI POVRATA ROBE
Troškove povrata robe snosimo sami.

 

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja I funkcionalnosti robe.

 

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU SE NALAZI NA OVOJ STRANICI:
https://etrgovac.hr/uvjeti-koristenja/

  • Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti I poslati.
  • Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

GARANCIJA
Artikli imaju garanciju ako je tako navedeno na garancijskom listu ili na računu. Garancija je važeća ako je upotreba bila u skladu sa uputama na garancijskom listu i artikl vraćen zajedno sa računom. Informacija o garanciji je navedena i na stranici gdje je artikl prezentiran. Ako informacije o garanciji nema, artikl nema garancije ili podatak u tom trenutku nije poznat. U tom slučaju kupac može kontaktirati prodavača, koji će predočiti ažurirane informacije. Garancija vrijedi samo za “skrivene” greške, koje nastaju bez utjecaja korisnika. Garancija ne vrijedi ako prodavač utvrdi da je došlo do mehaničkog oštećenja ili kod stika sa tekućinom.
Proizvod će se zamijeniti novim u slučaju da servis ili popravak nije moguć. Proizvod ćemo proslijediti na ovlašteni servis, gdje će popraviti nastale greške ili oštećenja. Pored svakog proizvoda ili garancijskog lista navedena je adresa ovlaštenog servisera.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.